1. Architekt:
    TK Architekten AG
  2. Architekt:
    konzeptS GmbH